Covid-19 og Leirskoleopphold.
Skolestart 2021/22 går på grønt nivå noe som betyr at vi går tilbake til et mer normalt hverdag også på leirskolen.
Vi følger med utviklingen av nivået skolene som besøker oss er på og hvis nødvendig går vi over til gult nivå og følger vårt beredskapsplan etter det.
Mere info med risikovurdering, beredskapsplan også videre blir i dette tilfelle send til besøkende skolene før de kommer. Vi ber derfor foresatte å ta kontakt med deres skole hvis du har noe spørsmål angående leirskoleopphold deres barn skal være på.


Fagerhøy er en av landets best besøkte og utstyrte leirskoler. Siden 1969 har vi tatt i mot forventningsfulle og spente leirskoleelever. Vårt motto har i alle år vært at elever og lærere skal føle seg hjemme på Fagerhøy, og at de skal reise hjem med ny kunnskap og gode opplevelser. 

For å nå dette målet er vi i kontinuerlig utvikling og tilstreber høy standard på alle områder. Vi får ros for god mat og like alternativer for dem som vil ha kosthold tilpasset kultur og religion. 

På Fagerhøy kan man boltre seg med rik og vakker fjellnatur, godt miljø og allsidig kompetanse. Elevene trives i naturen og lærer å ta vare på seg selv og hverandre. Vi på Fagerhøy gleder oss over å kunne gi verdifulle erfaringer og lærdom som bidrar til å forme yngre generasjoner.


Kunnskapsløftet sier i sin innledning at


målet er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. 

 

På leirskolen blir dette spennende og annerledes gjennom enkelt friluftsliv kombinert med tverrfaglige arbeidsmåter.

Les mer om kunnskapsløftet her.