Covid-19 og Leirskoleopphold.
Januar 2021 starter et nytt leirskolesesong vinterleirskole 2021
I likhet med alle andre skoler har vi tilpasset undervisning og oppholdet til de forskriftene publisert i veiledere fra FHI.
Dette betyr endringer i både måten elever blir innkvartert, gjennomfører aktiviteter, spiser maten sin og bruker fritiden på.
Smittevern står øverst på liste og vi har tatt smitteforebyggende tiltak fra ankomst til avreise og alt som ligger i mellom.
Disse endringer innebærer blant annet at hver skole har sine egne ledere og gruppe blir sammen hele uka. Skolene blandes ikke med andre og avdelingene er adskilt fra andre skoler. Bespisning, samlinger, aktiviteter og fritid tar hver skole for seg selv inne og ute er det gode muligheter å holde avstand fra hverandre .Dermed er kontakt med andre minimalt og kun når det kan overholdes 1 meter avstand. Vi tenker hermed å kunne tilby en trygg leirskole uke også for dette "corona" trinnet :)
Mere info med risikovurdering, beredskapsplan også videre blir send til besøkende skolene før de kommer. Vi ber derfor foresatte å ta kontakt med deres skole hvis du har noe spørsmål angående leirskoleopphold deres barn skal være på.
Fagerhøy er en av landets best besøkte og utstyrte leirskoler. Siden 1969 har vi tatt i mot forventningsfulle og spente leirskoleelever. Vårt motto har i alle år vært at elever og lærere skal føle seg hjemme på Fagerhøy, og at de skal reise hjem med ny kunnskap og gode opplevelser. 

For å nå dette målet er vi i kontinuerlig utvikling og tilstreber høy standard på alle områder. Vi får ros for god mat og like alternativer for dem som vil ha kosthold tilpasset kultur og religion. 

På Fagerhøy kan man boltre seg med rik og vakker fjellnatur, godt miljø og allsidig kompetanse. Elevene trives i naturen og lærer å ta vare på seg selv og hverandre. Vi på Fagerhøy gleder oss over å kunne gi verdifulle erfaringer og lærdom som bidrar til å forme yngre generasjoner.


Kunnskapsløftet sier i sin innledning at


målet er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. 

 

På leirskolen blir dette spennende og annerledes gjennom enkelt friluftsliv kombinert med tverrfaglige arbeidsmåter.

Les mer om kunnskapsløftet her.